پکیج کامل
تغذیه و سلامتی + ورزش
+ پوست + آلزایمر

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

پکیج تناسب اندام
تغذیه و سلامتی + ورزش
.

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

.
تغذیه و سلامتی
.

 ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
.

.
پوست و زیبایی
.

 ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
.

تغذیه و سلامتی + ورزش
+ پوست

۳,۰۹۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و سلامتی + پوست
.

 ۲,۲۷۸,۰۰۰ تومان
.


تغذیه و سلامتی + پوست + آلزایمر


۳,۰۸۴,۶۵۰ تومان


تغذیه و سلامتی + ورزش + آلزایمر
.

۲,۹۸۹,۶۵۰ تومان

.
تغذیه و سلامتی+ آلزایمر
.

 ۱,۹۴۵,۶۰۰ تومان
.

.
پوست و زیبایی + آلزایمر
.

 ۱,۹۴۵,۶۰۰ تومان
.