مجوزها و تأییدیه‌ها

آزمایشات مای‌ژن و آنالیز نتایج آن در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی انجام می‌گیرد. این آزمایشگاه زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی کشور با هدف ارائه بهترین و دقیقترین خدمات تشخیص ژنتیکی برای مراجعین و جامعه پزشکی می کوشد تا با بهره گیری از اصول مدیریتی، پرسنل مجرب و تجهیزات مدرن، ارائه‌گر بهترین خدمات تشخیصی به مراجعین باشد.

مدیریت ارشد این آزمایشگاه با توجه به اهداف ذکر شده موارد زیر را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است:

  • تلاش در جهت افزایش رضایتمندی مراجعین به آزمایشگاه
  • بکارگیری کارشناسان آموزش دیده، متخصص،  توانمند و متعهد به اصول اخلاقی در آزمایشگاه و تلاش در جهت ارتقای سطح علمی و فنی آنها بطور مستمر
  • بکارگیری جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات و استفاده بهینه از منابع و امکانات پیشرفته در راستای اهداف خود
  • بهبود مداوم کیفیت و کمیت خدمات آزمایشگاهی ژنتیک پزشکی
  • توسعه خدمات آزمایشگاهی با بهره‌گیری از جدیدترین و کارآمدترین روش‌های تشخیصی

          از این رو مدیریت آزمایشگاه، خود را نسبت به تلاش در راستای فراهم کردن منابع و امکانات لازم و نیز اتخاذ تصمیمات مناسب برای تحقق اهداف و برآورده‌سازی الزامات استاندارد ۱۵۱۸۹ متعهد دانسته و کارکنان را نیز ملزم به تبعیت از این الزامات می داند.

 

 

دکتر سیروس زینلی
مسئول فنی آزمایشگاه