نظرسنجی رژیم غذایی مای ژن

این پرسشنامه برای بررسی رضایت شما از رژیم غذایی‌ و اثرگذاری آن برای بهبود سبک زندگی شما طراحی شده است. نتایج این پرسشنامه برای بهتر کردن رژیم غذایی شما استفاده می‌شود، بنابراین لطفاً با دقت و حوصله پاسخ دهید.

  • تعداد سوالات: ۱۵ سوال (۳ دقیقه)

لطفاً با توجه به مقیاس زیر نظر خود را در رابطه با هر جمله اعلام کنید:

 

پیوند‌ها: