پرسشنامه تنظیم رژیم غذایی اختصاصی مای ژن (دوره دوم به بعد)

به شما تبریک می‌گوییم که یک دوره رژیم خود را با موفقیت به پایان رسانده‌اید. لطفا برای تنظیم رژیم غذایی جدید، اطلاعات خواسته شده را با دقت تکمیل نمایید.
  • لطفا اعداد را به انگلیسی وارد کنید.
  • پاسخ‌ صحیح و کامل به تمام سوالات برای محاسبه امتیاز سلامتی، رژیم غذایی و مشاوره دقیق لازم است.
  • در هر مرحله بعد از انتخاب گزینه‌ی مورد نظر یا تکمیل پاسخ سوال با استفاده از گزینه‌ی بعدی به سوال بعدی بروید. 

 

پیوند‌ها: