آزمایش ژنتیک بررسی خطر کرونا شدید

850,000 تومان

دسته:

توضیحات

جدیدترین سرویس مای ژن، انجام آزمایش ژنتیک برای بررسی خطر کرونای شدید است.
انجام این آزمایش به همه افراد حتی جوانان توصیه می شود و در راه محافظت در برابر کرونا مانند چراغ راه خواهد بود.