چرا بعد از یک جلسه تمرینی به استراحت نیاز داریم؟

چرا بعد از یک جلسه تمرینی به استراحت نیاز داریم؟

اکثرا ما انسان‌ها برای کاهش وزن چندین ساعت ورزش می‌کنیم اما به ریکاوری خود توجه نمی‌کنیم! ریکاوری و شرایط آن ریکاوری بخش اساسی تمرینات است و باعث جلوگیری از میکروتراما (جراحت های کوچک در فیبرهای عضلات به علت تمرینات سنگین) می‌شود. این مقاله به شما کمک می‌کند تا بهترین...