قند! حقیقت تلخ

قند! حقیقت تلخ

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که معتاد شکر هستید؟ قند می تواند برای ما بسیار مفید باشد یا در صورت مصرف بیش از حد بسیار بد – آیا حتی نوع قندهایی که باید مصرف کنیم را می دانیم و اینکه کدام یک جزو موارد ممنوعه هستند؟ بیایید متوجه شویم! آیا اعتیاد به شکر یک...