۹ غذای سیر کننده

۹ غذای سیر کننده

ساعت‌ها سیری با ۹ نوع غذا! مدت مطالعه: ۵ دقیقه! در همین ابتدا رک و مستقیم بگوییم: سالم غذا خوردن (مخصوصاً با هدف کاهش وزن) به معنی تحمل گرسنگی در کل روز نیست! هدف اصلی شما باید سیری با خوردن غذاهایی باشد که سطح قند خون شما را ثابت نگه می‌دارند. اما چه غذاهایی؟ آیا...