با کمبود ویتامین D در زمستان چه کنیم؟

با کمبود ویتامین D در زمستان چه کنیم؟

چگونه از کمبود ویتامین D در زمستان جلوگیری کنیم؟ بیایید از ژنهای خود بپرسیم! زمستان رسیده ! آیا آماده اید تا در روزهای تاریک میزان “ویتامین آفتابی” خود را حفظ کنید؟ ابتدا بگذارید نگاهی به ژن های خود بیندازیم تا بفهمیم چگونه می توانند شما را از ابتلا به...