درک بهتر نتایج مای ژن

درک بهتر نتایج ژنتیکی شما

حتما پس از مطالعه نتیجه تست مای ژن و قبل از شروع برنامه غذایی خود، به پادکست های زیر گوش دهید. بسیاری از ابهامات شما رفع خواهد شد.

درک بهتر نتایج مای ژن
پرخوری عصبی مای ژن

سم زدایی کبدی مای ژن
جو دو سر مای ژن
مقدار مصرف میوه مای ژن
حساسیت به گلوتن مای ژن
چربی های سالم مای ژن
رژیم کتوژنیک مای ژن
امگا 3 مای ژن
حساسیت زیاد به چربی ها مای ژن
سم زدایی کبدی فاز یک مای ژن
ویتامین D مای ژن
اهمیت سم زدایی کبدی
پروتئین ها مای ژن
کربوهیدرات چیست مای ژن
کنترل مصرف کربوهیدرات مای ژن
کاهش وزن حساسیت بالا به کربوهیدرات ها