درک بهتر نتایج مای ژن

درک بهتر نتایج ژنتیکی شما

در پادکست های زیر به بعضی از سوالات پرتکرار در حوزه سلامتی و اضافه وزن پاسخ میدهیم و نگاه متخصصین مای ژن و مباحث مرتبط با ژنتیک را توضیح میدهیم. 

اینکه چرا یک رژیم برای همه مناسب نیست، چرا برنامه اختصاصی برای هر فرد لازم است و چطور می توان به یک برنامه اختصاصی رسید

درک بهتر نتایج مای ژن
پرخوری عصبی مای ژن

سم زدایی کبدی مای ژن
جو دو سر مای ژن
مقدار مصرف میوه مای ژن
حساسیت به گلوتن مای ژن
چربی های سالم مای ژن
رژیم کتوژنیک مای ژن
امگا 3 مای ژن
حساسیت زیاد به چربی ها مای ژن
سم زدایی کبدی فاز یک مای ژن
ویتامین D مای ژن
اهمیت سم زدایی کبدی
پروتئین ها مای ژن
کربوهیدرات چیست مای ژن
کنترل مصرف کربوهیدرات مای ژن
کاهش وزن حساسیت بالا به کربوهیدرات ها