در مورد مصرف ماریجوانا یا گل باید بدونید

ماریجوانا گل علف وید

فهرست مطالب ماریجوانا چیست؟ ماری‌جوانا به برگ‌ها، گل‌ها، ساقه‌ها و دانه‌های خشک شده گیاه کانابیس ساتیوا یا کانابیس ایندیکا گفته می‌شود. این گیاه شامل ماده شیمیایی THC و مواد مشابه دیگر است که بر روی ذهن تاثیر می‌گذارند. ماریجوانا چگونه بر مغز تاثیر می‌گذارد؟ ماری‌جوانا هم اثرات کوتاه‌مدت و هم بلند‌مدت بر مغز دارد. THC […]