7 چیزی که بعد از ترک الکل به سرعت اتفاق می افتد!

ترک الکل

فهرست مطالب هر روز با تصاویری مواجه می‌شویم که تبلیغاتی از خوبی‌هایی که مصرف الکل به همراه دارد را نشان می‌دهند : سرگرمی ! بی‌پروایی ! عشق ! متاسفانه آن‌ها به مانشان نمی دهند که زندگی‌های ناسالم و کبد‌های آسیب‌دیده‌ای که با مصرف مستقیم الکل همراه است، چه طور هستند. اما برای بسیاری از ما، […]