متخصصان مای‌ژن

دکتر سیروس زینلی

متخصص ژنتیک انسانی

دکتر حمیده باقریان

متخصص ژنتیک پزشکی

دکتر نرگس دماوندی

متخصص بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر محمدحسن سمیعی

متخصص بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر سبحان بهرامی

متخصص بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر ندا قمرزاد

متخصص تغذیه

دکتر نازنین دوراندیش

داروساز

مرتضی سلیمی

فیزیولوژیست ورزشی

شهرام سالاروند

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

نعیمه بخارایی‌نژاد

کارشناس ارشد ژنتیک