رزرو وقت مشاوره مای ژن

شما در این صفحه می‌توانید با توجه به نوع تست مورد نظر خود وقت مشاوره رزرو فرمایید. لطفاً برای روز جاری وقت انتخاب نکنید. در صورت انتخاب، امکان تایید وجود ندارد.  
در حال بارگذاری ...
 

 مشاوران مای‌ژن

 

دکتر نرگس دماوندی (راهنمای تخصصی ژنتیک)

 

دکتر هادی منجی (متخصص تغذیه)

 

دکتر مهکامه مرادی (مشاور پوست)