مصرف مکمل بعد از تشخیص سرطان پستان

به احتمال زیاد هنگامی که شما تحت درمان سرطان سینه هستید تغذیه برایتان یک چالش بزرگ است.تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن در این دوران موضوع خیلی خیلی مهمی است و ممکن است باعث شود شما به فکر مصرف مکمل های غذایی بیفتید در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم.