سرویس آنالیز بدن

49,000 تومان

برای استفاده از این سرویس، حضور فیزیکی شما در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی الزامی می‌باشد.

دسته: