سرویس آنالیز بدن

برای استفاده از این سرویس، حضور فیزیکی شما در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی الزامی می‌باشد.

49,000 تومان

سرویس آنالیز بدن

دسته بندی