برنامه غذایی اختصاصی مای‌ژن (تلفنی)

  • ویزیت تلفنی توسط متخصص تغذیه
  • تجویز دارو،مکمل ها و دستور آزمایشات لازم توسط متخصص
  • دریافت یک دوره برنامه غذایی اختصاصی بر اساس ژنتیک و شرایط شما
  • پشتیبانی تلفنی و واتساپی توسط کارشناسان در طی دوره

500,000 تومان

برنامه غذایی اختصاصی مای‌ژن (تلفنی)

دسته بندی