درون گرایی و ژنتیک

درون گرایی ژنتیک مای ژن

آیا من درونگرا به دنیا آمده‌­ام یا درونگرا شده‌­ام؟ مدت مطالعه: 5 دقیقه! شما جزو کدام دسته هستید؟ درون گرا یا برون گراها؟ فکر می کنید از دوران کودکی به همین شکل بودید یا محیط خانواده عامل این ویژگی شما است؟ کم کم درونگراها در حال دیده شدن هستند. وب‌سایت ­ها و کتاب ­ها و […]