به جای کره از چه جایگزین‌هایی می‌توان استفاده کرد؟

به جای کره از چه جایگزین‌هایی می‌توان استفاده کرد؟

جایگزین‌های سالم کره مدت مطالعه: ۴ دقیقه! کره حیوانی اغلب در آشپزی برای افزودن طعم و مزه به غذا استفاده می‌شود، اما قطعا تنها گزینه نیست. اگر طرفدار کره لبنی نیستید، جایگزین‌های مغذی و خوشمزه زیادی وجود دارد. کره انواع مختلفی دارد: کره حیوانی، کره گیاهی و کره آجیل. با...