سبزیجات پخته بخوریم یا خام؟

  همه ما می دانیم که سبزیجات به دلیل داشتن مقدار زیاد ویتامین ها و مواد مغذی، کلید زندگی سالم هستند . اما آیا بین سبزیجات خام و پخته شده تفاوت وجود دارد؟ این سوال مربوط به تفکر عامه است که نشان می دهد ممکن است یکی از دیگری بهتر باشد یا دیگری مواد مغذی […]