سبزیجات پخته بخوریم یا خام؟

سبزیجات پخته بخوریم یا خام؟

همه ما می دانیم که سبزیجات به دلیل داشتن مقدار زیاد ویتامین ها و مواد مغذی، کلید زندگی سالم هستند . اما آیا بین سبزیجات خام و پخته شده تفاوت وجود دارد؟ این سوال مربوط به تفکر عامه است که نشان می دهد ممکن است یکی از دیگری بهتر باشد یا دیگری مواد مغذی را باطل کند و...