توانایی هوازی پایین چه تاثیری در سبک ورزشی شما دارد؟

توانایی هوازی پایین چه تاثیری در سبک ورزشی شما دارد؟

توانایی هوازی(VO2Max) پایین چیست؟ مدت مطالعه: ۳ دقیقه! VO2Max عبارت است از آستانه توانایی بدن شما برای انتقال و استفاده از اکسیژن در حین فعالیت بدنی. این تعریف ممکن است گیج کننده به نظر برسد، اما نگران نباشید در پایان این مقاله، شما درک کاملی از پتانسیل VO2Max خواهید...