ژن ها و ترجیحات غذایی شما

ترجیحات غذایی مای ژن ژنتیک

  ژن های شما روی ترجیحات غذایی تان تأثیر می گذارد! مدت مطالعه: 4 دقیقه!   ترجیحات غذایی ما در طول دوران زندگی مان به طور مداوم در حال تغییر است. تعامل شما با غذا تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد، مواردی همچون بافت غذا، ظاهر، طعم و همچنین فرهنگ شما، انتظارات از آن […]