شاخص گلایسمی!

مدت مطالعه: ۲ دقیقه!
در انتهای این مطلب، جدول شاخص گلایسمیک مواد غذایی را رایگان دریافت کنید!

برای داشتن برنامه غذایی سالم و اصولی و کنترل وزن باید با جدول شاخص گلیسمی مواد غذایی آشنا باشید و آن را در دسترس داشته باشید تا بتوانید با مراجعه به آن در مورد انتخاب مواد غذایی درست تصمیم بگیرید.

شاخص گلیسمی عددی است بین ۰ تا ۱۰۰ که بصورت زیر دسته بندی می شوند: ۱- شاخص گلیسمی پایین کمتر از ۵۵ ۲- شاخص گلیسمی متوسط کمتر از ۷۰ ۳- شاخص گلیسمی بالا بیشتر از ۷۰ برای کنترل دیابت باید از مواد غذایی با شاخص پایین بیشتر استفاده کرد. زیرا احساس سیری بیشتری می دهند و سرعت جذب آهسته تری دارند و قند خون را ثابت نگه می دارند.

در جدول زیر شاخص مواد غذایی از یک منبع معتبر جمع آوری شده اند، رنگ سبز نشانگر شاخص قندی پایین، رنگ نارنجی نشانگر شاخص قندی متوسط و رنگ قرمز نشانگر شاخص قندی بالا می باشد.

 

شاخص گلایسمیک مای ژن