با تعطیلی باشگاه ها و مراکز ورزشی به دلیل شیوع کرونا ، راه رفتن و دویدن در پارک های خلوت، خیابان و .. از گزینه های مناسب برای حفظ فعالیت فیزیکی به شمار می رود.

فاصله گذاری اجتماعی که بعد از بررسی های متعدد توسط محققان ۲ متر اعلام شد، در شرایط عادی ما را مطمئن می کند که از ویروس های منتشر شده از حرف زدن، عطسه و سرفه بقیه افراد در امان باشیم.

خوب برای دویدن و راه رفتن چطور؟

محققان بلژیکی و آلمانی با بررسی جریان هوا و قطرات تنفسی به جا مانده از افراد حین پیاده‌روی و دویدن، به نتایج جدیدی رسیده اند. کرونا

بر اساس این مطالعه به دلیل اینکه سرعت حرکت افراد نسبت به هم تغییر می‌کند و ممکن است یک فرد، در جریان هوای تنفس شده و قطرات فرد قبلی قرار بگیرد، رعایت فاصله بیشتر ضروری است. کرونا

محققان در پایان توصیه کرده اند هنگام پیاده روی حداقل ۴ متر و هنگام دویدن ۱۰ متر فاصله را از سایر افراد حفظ کنیم. بنابراین سعی کنید:

  • تا حد امکان بیشترین فاصله را هنگام پیاده‌روی و ورزش در خارج از خانه حفظ کنید.
  • صبح زود یا زمان‌های خلوت را برای بیرون رفتن انتخاب کنید.
  • از مسیرهایی که خلوت هستند عبور کنید. کرونا

لینک منبع

 

همین امروز تست خودت رو سفارش بده!